skip to Main Content
info@vakalkemade.nl

Voorwoord omgangsregels Stichting Vakantiespelen Alkemade

Bestuur, hoofdleiding en vrijwilligers van stichting Vakantiespelen Alkemade zetten ons samen in
voor de organisatie van activiteiten voor kinderen. Onze vrijwilligers komen daarbij regelmatig in
contact met kinderen. Wellicht is het wel eens gebeurd dat je je als vrijwilliger zorgen maakte over
de (thuis)situatie van iemand. Wellicht had je twijfels of er sprake zou kunnen zijn van huiselijk
geweld of kindermishandeling. Mensen die een probleem hebben of in een lastige situatie zitten,
vinden het vaak moeilijk om hulp te vragen. Vaak weten mensen niet zo goed wat ze moeten doen
met hun vermoedens. In zo’n geval is het fijn als je met je zorgen bij iemand terecht kan.

Met onderstaande informatie hopen wij je een helpende hand te kunnen bieden!
Pak deze als je twijfelt of hulp nodig hebt!

Hoe gaat het in zijn werk?

Iedere vrijwilliger van stichting Vakantiespelen Alkemade, ouders e/o verzorgers en deelnemers
kunnen contact opnemen met de aandachtfunctionaris van stichting Vakantiespelen Alkemade of
met onze vertrouwenspersoon. Alles wat wordt besproken is vertrouwelijk.

Aandachtfunctionaris

Als je niet weet waar je je vraag kwijt kan, dan kun je contact opnemen met de aandachtfunctionaris.
Een aandachtfunctionaris luistert naar de zorgen van de vrijwilliger en bespreekt eventueel te nemen
stappen. Ook kan de aandachtfunctionaris waar nodig doorverwijzen naar de juiste instantie.
Binnen stichting Vakantiespelen Alkemade kun je hiervoor terecht bij het bestuur.

Vertrouwenspersoon

Wil je liever zaken bespreken met de vertrouwenspersoon, dan kun je terecht bij Floor van de Berg.
Floor is per 1 juni 2017 vertrouwenspersoon voor stichting Vakantiespelen Alkemade.
Wanneer een vrijwilliger, ouder e/o verzorger of deelnemer zelf een probleem heeft of in een
vervelende situatie zit, kan hij of zij contact opnemen met Floor om zijn/haar zorgen te bespreken.
Floor van den Berg is te bereiken via 06-52415477 en f.vanden.berg@dedriemaster.nu
Mogelijk is Floor van de Berg een bekende voor u. Ze werkt al een aantal jaren als coördinator bij het
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Kaag en Braassem. Daarnaast geeft zij de training “in veilige
handen”, over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen verenigen.

Meer informatie vind u hier: http://www.dedriemaster.nu/nieuws/driemaster-start-met-aandachtsfunctionaris-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-voor-vrijwilligers/


 Voorwoord omgangsregels st. Vakantiespelen Alkemade (vastgesteld door bestuur & hoofdleiding op 03-05-2017)

PDF: Download

Back To Top