skip to Main Content
info@vakalkemade.nl

In Kaag en Braassem werken de gemeente, De Driemaster en lokale verenigingen samen aan het realiseren van een Maatschappelijke Agenda (MAG).
De MAG is ingedeeld in zes thema’s:

 • Gezondheid en bewegen
 • Groei en ontwikkeling
 • Werken en leren
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Wonen en leefomgeving

In plaats van verschillende beleidsplannen voor maatschappelijk beleid, werkt de gemeente Kaag en Braassem vanaf 2013 met één Maatschappelijke Agenda. In deze Maatschappelijke Agenda kunt u meer lezen over wat de MAG van 2013-2016. Wilt u nog meer informatie over de MAG of op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen kijk dan op de website van de gemeenteStichting Vakantiespelen Alkemade draagt voornamelijk bij aan de deelopdrachten ”Groei en Ontwikkeling” van de kinderen en aan ”Gezondheid en Bewegen”.

Groei en Ontwikkeling

Bij de verschillende huttenbouw activiteiten wordt de creativiteit van de kinderen gestimuleerd. Ze kunnen naar alle vrijheid een mooie hut in elkaar timmeren en/of lekker knutselen in het Open Huis. Maar ook kunnen de kinderen hun talenten ontdekken in de talentenshows die georganiseerd worden tijdens de huttenbouwen en Sleep-Out. Aan ”Gezondheid en Bewegen” wordt gedacht tijdens de Wandelvierdaagse, Polderpuzzeltocht, Sport- en Speldag en het Penaltyschieten. Bij deze activiteiten staat het bewegen centraal. Bij de ene activiteit is dit alleen voor de kinderen maar bij de andere activiteit worden ook de ouderen erbij betrokken.

Al deze activiteiten zijn niet mogelijk zonder de vele vrijwilligers. Hierdoor voorzien we ook in de maatschappelijke betrokkenheid. Onze vrijwilligers lopen uiteen van jongeren die hun maatschappelijke stage bij ons lopen, mensen met een lichte lichamelijke of lichte geestelijke beperking tot aan oudere (senioren) dames die helpen in het open huis. De activiteiten tijdens de schoolvakanties van de Stichting Vakantiespelen Alkemade dragen bij dat de gemeente Kaag en Braassem een prettige gemeente is om in te wonen.

Gezondheid en Bewegen

Naast onze eigen verenigingsactiviteiten gaan wij de volgende extra activiteiten uitvoeren om mee te werken aan de MAG opgaven. We willen ons het komende jaar vooral gaan richten op ”Gezondheid en Bewegen”. Hierbij sluiten wij aan op de maatschappelijke agenda voor wat betreft het probleem het niet behalen van de bewegingsnorm en de gezonde voeding. Omdat er heel veel kinderen maar ook hun ouders betrokken zijn bij de activiteiten, die de stichting Vakantie Spelen Alkemade organiseert, bereiken wij een grote groep inwoners. We willen het thema ”bewegen” in onze activiteiten terug laten komen.

 1. Zo zullen we tijdens de 3 huttenbouw activiteiten de dag starten met een ochtendgymnastiek;
 2. De activiteit ‘Sport en Speldag’ combineert het sporten met leuke spellen. Zo worden er diverse sportieve spelletje georganiseerd en staat er ook een gezonde snack klaar;
 3. Tijdens de ‘Wandel4daagse’ kunnen we de kinderen en begeleiders een gezonde ”snack” zoals fruit meegeven om zo aandacht te besteden aan gezonde voeding;
 4. Bij de ‘Sportinstuif’ wordt er uitgebreid aandacht besteed aan verschillende soorten sport. Lokale sportverenigingen worden uitgenodigd om een clinic over hun sport te geven om zo kinderen meerdere sporten te laten ervaren;
 5. Tevens besteden wij in de Stichting Vakantie spelen folder (activiteitenkalender) extra aandacht aan de 30 minuten bewegen per dag norm. Onze folder wordt huis-aan-huis rond gedeeld in de gemeente Kaag en Braassem waarmee we een zeer grote groep inwoners bereiken;

Werken en leren
De Stichting Vakantiespelen Alkemade biedt scholieren de mogelijkheid om tijdens de verschillende activiteiten de invulling te geven aan hun maatschappelijke stage. Ook in 2015 hebben verschillende scholieren hun actieve bijdrage geleverd tijdens de Sleep Out!, Huttenbouw & Open Huis en de Sport en Speldag. De tijd die ze hieraan hebben besteed is verantwoord bij hun onderwijsinstelling. We proberen de stagiaires daarbij enthousiast te krijgen om op een later moment als vrijwilliger aan de slag te gaan bij de Stichting Vakantiespelen Alkemade

VOG

Daarnaast willen we in samenwerking met de Driemaster ons ook bezig houden met het signaleren van kindermishandeling/misbruik. Dit willen wij doen door een avond te organiseren, voor ons bestuur en onze hoofdleiding van de activiteiten, waarbij een professionele instantie over dit onderwerp voorlichting geeft. Dit zouden we eventueel in samenwerking kunnen doen met andere jeugd/sportverenigingen.

We denken ook na over het aanvragen van VOG verklaringen voor de vrijwilligers. Onze stichting telt ongeveer 300 vrijwilligers, dit resulteert voor ons in een kostenpost die wij niet kunnen dragen. Een VOG verklaring voor alle vrijwilligers is voor ons daardoor financieel niet haalbaar. In de aankomende vergaderingen met het bestuur en hoofdleiding zullen wij gaan bespreken hoe we hier op een verantwoordelijke wijze mee om kunnen gaan. Indien er voor vrijwilligersorganisaties een gereduceerd tarief, voor de VOG verklaring, gehanteerd zou kunnen worden door de gemeente zouden wij hier graag aan meewerken. Dan zou er gedacht kunnen worden om een VOG verklaring aan te vragen voor de bestuursleden en de hoofdleiding. Met al deze activiteiten werken wij mee aan de opgave ”Meer bewegen” en ”Preventie tegen kindermishandeling/misbruik”.

Stichting Vakantiespelen Alkemade in 2016
Ook in 2016 zal Stichting Vakantiespelen Alkemade op haar eigen manier een bijdrage leveren aan de Maatschappelijke Agenda van de gemeente Kaag en Braassem. We gaan verder met het ingezette beleid ten aanzien van veiligheid en preventie en proberen nieuwe vrijwilligers en sponsoren enthousiast te maken om hun bijdrage te leveren. We continueren de goede samenwerking met de verschillende sportverenigingen in het dorp en proberen nieuwe verenigingen te betrekken.

Back To Top